Kisi Kisi UAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018

Kisi Kisi UAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018 ini merupakan kisi2 terbaru yang tentunya sangat anda tunggu-tunggu sebagai modal utama dalam pembekalan ujian. Dengan semakin dekatnya waktu pelaksanaan ujian, untuk itu dalam kesempatan ini saya akan bagikan Kisi Kisi UAMBN MI, MTS, dan MA agar dapat secepatnya digunakan sebagaimana mestinya.

Dalam rangka mengendalikan mutu dan pemetaan hasil pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan, perlu diadakan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional PAI dan Bahasa Arab Tahun Pelajaran 2017-2018 yang terdiri dari mapel Bahasa Arab, Fiqih, Aqidah Akhlak, Qur'an Hadits, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) untuk MI, MTS, MA, serta ditambah mapel Ilmu Kalam untuk jenjang MA.

Kisi Kisi UAMBN MI, MTS, MA 2018

Kisi - kisi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) PAI dan Bahasa Arab Tahun Ajaran 2017/2018 tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5527 Tahun 2017 Tentang Kisi-Kisi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional PAI Dan Bahasa Arab, Tahun Pelajaran 2017-2018.

Download Kisi Kisi UAMBN/D MI 2018

1. Kisi-kisi UM MI - Al Quran Hadis

2. Kisi-kisi UM MI - Akidah Akhlak

3. Kisi-kisi UM MI - Bahasa Arab

4. Kisi-kisi UM MI - Fikih

5. Kisi-kisi UM MI - SKI


Download Kisi Kisi UAMBN MTs 2018

1. Kisi-kisi UAMBN MTs - Al Quran Hadis

2. Kisi-kisi UAMBN MTs - Akidah Akhlak

3. Kisi-kisi UAMBN MTs - Fikih

4. Kisi-kisi UAMBN MTs - SKI

5. Kisi-kisi UAMBN MTs - Bahasa Arab


Download Kisi Kisi UAMBN MA 2018

1. Kisi-kisi UAMBN MA - Bahasa Arab (Non Keagamaan)

2. Kisi-kisi UAMBN MA - Bahasa Arab (Keagamaan

3. Kisi-kisi UAMBN MA - Alquran Hadis (Semua)

4. Kisi-kisi UAMBN MA - Fikih (Non Keagamaan)

5. Kisi-kisi UAMBN MA - Akidah Akhlak (Non Keagamaan)

6. Kisi-kisi UAMBN MA - SKI (Non Keagamaan)

7. Kisi-kisi UAMBN MA - Akhlak (Keagamaan)

8. Kisi-kisi UAMBN MA - Ilmu Kalam (Keagamaan)


Semoga dengan portingan tentang Kisi Kisi UAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018 ini dapat membantu anda dalam mempersiapkan pesertadidik anda dalam menghadapi USBN. Kritik dan saran senantiasa saya harapkan demi kemajuan blog ini dimasa yang akan datang. Dalam blog ini juga saya sediakan banyak kumpulan soal ujian untuk SD, SMP, dan SMA. Cari file yang anda inginkan melalui kotak pencarian dibagain kanan atas blog ini atau melalui menu yang tersedia.

Related Posts:

0 Response to "Kisi Kisi UAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018"

Posting Komentar